Katarina Galič Jerman

Katarina Galič Jerman je končala medicinsko fakulteto na Univerzi v Ljubljani leta 2005, specialistični izpit iz ginekologije in porodništva pa opravila na Ginekološki kliniki v Ljubljani leta 2014.

Od februarja 2016 je članica ESSM – Euopean Society for Sexual Medicine (Evropskega združenja za spolno medicino), februarja 2018 pa je opravila izpit MJCSM in postala član FECSM (Fellow of the European Committee of sexual Medicine) v Lisboni (Portugalska).